Forsiden Kontakt oss Info om snøfartsverket Snøscooter-opplæring Terrengkjøretøy-opplæring
 

Kart og veibeskrivelse
Levert av Det Norske Kartselskap AS


Odd Himle
Instruktør - fagleg leiar
Mob: (+47) 97 15 45 00
oddhim@gmail.com

 

Ingeniør- cand.mag. og instruktør førar-/ kompetanse-/ yrkeesopplæring snøskuter, beltebil og terreng- kjøretøy/ATV. God erfaring tmed opplæring, utarbeiding og oppdatering av kurs og opplæringsprogram for snø- og terrengkøyretøy, etc. Mange års erfaring som instruktør og kursleiar. Vidare, lang erfaring når det gjeld fjell- og friluftsliv, m. a. som aktiv medlem, instruktør og leiar i Røde Kors Hjelpekorps. Mangeårig instruktør og kursleiar for store verksemder / konsern når det gjeld førar- / kompetanse- / yrkesopplæring både på snøskuter, beltebil og andre typar snø- og terrengkjøretøy.
 

 

 

Arild Himle
Instruktør
Mob: (+47) 41 45 84 90
ari-him@online.no

Faglærar og fagkoordinator i naturbruk ved vidaregåande skule. Har solid erfaring med snø- og terrengkjøretøy både i yrkessamanheng, frå Røde Kors, Forsvaret, og frå utallige kurs og  leiteaksjonar  både sumar og vinter. Har brei erfaring innan fjell- og friluftsliv, m. a. frå mange år som aktiv medlem, instruktør og leiar i Røde Kors Hjelpekorps - ikkje minst som mangeårig leiar av Røde Kors sitt sentrale A-vinterkurs på Finse. Har god kompetanse  innan førstehjelp, skredlære, kart og kompass, GPS, etc.

         Rediger