Forsiden Kontakt oss Info om snøfartsverket Snøscooter-opplæring Terrengkjøretøy-opplæring
 

Veit du nok om tryggleik i fjellet og korleis du kan takla nødsituasjonar? Vil du læra og bruka kart og kompass - og GPS?

Fjell og natur er mosjon, frisk luft, rekreasjon og fine opplevingar for mange. Er du ein av dei som stoler blindt på mobiltelefonen dersom det skulle skje noko? Mobiltelefonen er nyttig og kan tilkalla hjelp - om den fungerar der du er. Dersom den ikkje fungerar kan du ha ei utfordring.

 

 
 
  1. Veit du nok om "vær og vind", for ikkje å seia "vær og kler" og om vær og overraskingar i fjellet?
  2. Veit du noko om snøskred, farevurdering, rednings- og overlevingsteknikk og korleis du taklar nødsituasjonar?
  3. Veit du alltid kvar du er når du er ute i fjell og natur? Finn du vegen heim att i tåke og uvær?
  4. Kan du bruka kart og kompass?
  5. Kan du bruka GPS?
 

Snøfartsverket har opplæringstilbod og tilrettelegg internopplæring for verksemder, organisasjonar, lag etc.


        Rediger