Kompetansesenter for snø- og terrengkjøretøy

Snøscooter - opplæring

Førarkort klasse S - førarkort for snøskuter. 

Ref. vegtrafikklova - Forskrift om trafikkopplæring - Førarprøve. Undervisninga føregår på godkjent øvingsområde på Vossestrand (øvingsområde for Vestlandet), og omfattar min. 17 undervisningstimar teori og praksis. Teoriprøve må avleggjast hjå Statens Vegvesen.

Les mer ...

Terrengkøyretøy - opplæring

Terrengkøyretøy - ATV, etc. er nyttige maskiner i mange arbeidssituasjoner. Men skal slike køyretøy kunna brukast og nyttast på ein trygg måte, krev det opplæring. Snøfartsverket tilbyr opplæring på forskjellige typar maskiner.

Arbeidstilsynet har og ein del reglar når det gjeld bruk av slike køyretøy.

Les mer ...

Andre yrkes- og sikkerheitskurs

Snøfartsverket tilbyr, i tillegg til Førarkort kl. S (snøskuter)- og Yrkes- og sikkerheitsopplæring ATV- / Terrengkøyretøy, og følgjande yrkes- og sikkerheitskurs: HMS Yrkes- / sikkerheitsopplæring Snøskuter, HMS Yrkes- / sikkerheitsopplæring Snøskred-Fare-Redning og HMS Yrkes- / sikkerheitsopplæring Fjellkunnskap.

Les mer ...

Kursdatoar

Kursdatoar førarkort klasse S vinter 2021

S1: 9.- 10. januar

S2: 16.- 17. januar

S3: 23.- 24. januar

S4: 30.- 31. januar

S5: 6.- 7. februar

S6: 13.- 14. februar

S7: 20.- 21. februar

S8: 6.- 7. mars

S9: 20.- 21. mars

S10: 10.- 11. april

Send påmelding til oss via mail eller kontakt oss i skjemaet under

Tur til Svalbard

Eit spennande eventyrland og reisemål langt mot nord - naturoppleving - snøskutersafari!

Les mer ...

Tours to Spitsbergen / Svalbard

Spitsbergen/Svalbard is a very interesting area and it certainly is exciting to drive across some of the mountain areas on a snow scooter.

Les mer ...

Kontakt oss

414 43 344
Dugstadfossen 24, 5710 SKULESTADMO
Orgnr 997 035 984

Selskapet har klare krav til kvalitet

Om oss (mal)

Snøfartsverket vart registrert i Brønnøysund i 1994 som ansvarleg selskap (ANS), og i 2011 vart selskapet endra til AS. Selskapet har krav til kvalitet og Snøfartsverket AS har eige KS-system.

Når det gjeld pris er selskapet, iflg. info, truleg, det billigaste på markedet. (Ta kontakt med oss!)

Snøfartsverket sine instruktørar har solid fjell- og snøskutererfaring, og har drive førarkort- og yrkesopplæring på snø- og terrengkøyretøy i mange år. Instruktørar, har godkjend utdanning frå UiT (Alta) og NORD Universtitet (Stjørdal). 

Besøk oss på facebook

14.11.20 16:14
YRKESKURS ATV Arild og Reidar var denne veka til Suldal og heldt kurs for Haugaland kraft.
Les på Facebook
22.10.20 17:06
❄️ Kursdatoar førarkort klasse S vinter 2021❄️ Snøen har byrja å vise seg på fjella rundt Voss, og me har starta planlegginga av kommande sesong!
Les på Facebook
13.09.20 16:48
Denne helga har me vore instruktørar på Kvalifisert Arv kurs for Hordaland Røde Kors.
Les på Facebook
08.03.20 19:18
🦸‍♀️ 8.MARS OG KVINNEDAGEN - gratulera med dagen alle kvinner🦸‍♀️ Me har mange kjekke elevar, og denne helga har me hatt med oss 3 endå kjekkare jenter!
Les på Facebook
04.03.20 14:44
3 dagar med HMS kurs ATV for haugland kraft over.
Les på Facebook