Kompetansesenter for snø- og terrengkjøretøy

Snøscooter - opplæring

Førarkort klasse S - førarkort for snøskuter. 

Ref. vegtrafikklova - Forskrift om trafikkopplæring - Førarprøve. Undervisninga føregår på godkjent øvingsområde på Vossestrand (øvingsområde for Vestlandet), og omfattar min. 17 undervisningstimar teori og praksis. Teoriprøve må avleggjast hjå Statens Vegvesen.

Les mer ...

Terrengkøyretøy - opplæring

Terrengkøyretøy - ATV, etc. er nyttige maskiner i mange arbeidssituasjoner. Men skal slike køyretøy kunna brukast og nyttast på ein trygg måte, krev det opplæring. Snøfartsverket tilbyr opplæring på forskjellige typar maskiner.

Arbeidstilsynet har og ein del reglar når det gjeld bruk av slike køyretøy.

Les mer ...

Andre yrkes- og sikkerheitskurs

Snøfartsverket tilbyr, i tillegg til Førarkort kl. S (snøskuter)- og Yrkes- og sikkerheitsopplæring ATV- / Terrengkøyretøy, og følgjande yrkes- og sikkerheitskurs: HMS Yrkes- / sikkerheitsopplæring Snøskuter, HMS Yrkes- / sikkerheitsopplæring Snøskred-Fare-Redning og HMS Yrkes- / sikkerheitsopplæring Fjellkunnskap.

Les mer ...

Kursdatoar

Oversikt over datoar for kursa me har planlagt

Les mer ...

Tur til Svalbard

Eit spennande eventyrland og reisemål langt mot nord - naturoppleving - snøskutersafari!

Les mer ...

Tours to Spitsbergen / Svalbard

Spitsbergen/Svalbard is a very interesting area and it certainly is exciting to drive across some of the mountain areas on a snow scooter.

Les mer ...

Kontakt oss

414 43 344
Dugstadfossen 24, 5710 SKULESTADMO
Orgnr 997 035 984

Selskapet har klare krav til kvalitet

Om oss (mal)

Snøfartsverket vart registrert i Brønnøysund i 1994 som ansvarleg selskap (ANS), og i 2011 vart selskapet endra til AS. Selskapet har krav til kvalitet og Snøfartsverket AS har eige KS-system.

Når det gjeld pris er selskapet, iflg. info, truleg, det billigaste på markedet. (Ta kontakt med oss!)

Snøfartsverket sine instruktørar har solid fjell- og snøskutererfaring, og har drive førarkort- og yrkesopplæring på snø- og terrengkøyretøy i mange år. Instruktørar, har godkjend utdanning frå UiT (Alta) og NORD Universtitet (Stjørdal). 

Besøk oss på facebook

13.09.20 16:48
Denne helga har me vore insrtuktørar på Kvalifisert Arv kurs for Hordaland Røde Kors.
Les på Facebook
08.03.20 19:18
🦸‍♀️ 8.MARS OG KVINNEDAGEN - gratulera med dagen alle kvinner🦸‍♀️ Me har mange kjekke elevar, og denne helga har me hatt med oss 3 endå kjekkare jenter!
Les på Facebook
04.03.20 14:44
3 dagar med HMS kurs ATV for haugland kraft over.
Les på Facebook
10.02.20 20:21
‼️LEDIGE PLASSAR‼️ Elsa rasar over oss på Vestlandet, men det ryktast om PUDDERFØRE i fjellet!
Les på Facebook
02.02.20 18:19
Det vart ein fin avsluttning på helgas klasse s kurs🤩 ser du behovet for klasse s?
Les på Facebook