Kompetansesenter for snø- og terrengkjøretøy

Snøscooter - opplæring

Førarkort klasse S - førarkort for snøskuter. 

Ref. vegtrafikklova - Forskrift om trafikkopplæring - Førarprøve. Undervisninga føregår på godkjent øvingsområde på Vossestrand (øvingsområde for Vestlandet), og omfattar min. 17 undervisningstimar teori og praksis. Teoriprøve må avleggjast hjå Statens Vegvesen.

Les mer ...

Terrengkøyretøy - opplæring

Terrengkøyretøy - ATV, etc. er nyttige maskiner i mange arbeidssituasjoner. Men skal slike køyretøy kunna brukast og nyttast på ein trygg måte, krev det opplæring. Snøfartsverket tilbyr opplæring på forskjellige typar maskiner.

Arbeidstilsynet har og ein del reglar når det gjeld bruk av slike køyretøy.

Les mer ...

Andre yrkes- og sikkerheitskurs

Snøfartsverket tilbyr, i tillegg til Førarkort kl. S (snøskuter)- og Yrkes- og sikkerheitsopplæring ATV- / Terrengkøyretøy, og følgjande yrkes- og sikkerheitskurs: HMS Yrkes- / sikkerheitsopplæring Snøskuter, HMS Yrkes- / sikkerheitsopplæring Snøskred-Fare-Redning og HMS Yrkes- / sikkerheitsopplæring Fjellkunnskap.

Les mer ...

Tur til Svalbard

Eit spennande eventyrland og reisemål langt mot nord - naturoppleving - snøskutersafari!

Les mer ...

Tours to Spitsbergen / Svalbard

Spitsbergen/Svalbard is a very interesting area and it certainly is exciting to drive across some of the mountain areas on a snow scooter.

Les mer ...

Kontakt oss

414 43 344
Dugstadfossen 24, 5710 SKULESTADMO
Orgnr 997 035 984

Selskapet har klare krav til kvalitet

Om oss (mal)

Snøfartsverket vart registrert i Brønnøysund i 1994 som ansvarleg selskap (ANS), og i 2011 vart selskapet endra til AS. Selskapet har krav til kvalitet og Snøfartsverket AS har eige KS-system.

Når det gjeld pris er selskapet, iflg. info, truleg, det billigaste på markedet. (Ta kontakt med oss!)

Snøfartsverket sine instruktørar har solid fjell- og snøskutererfaring, og har drive førarkort- og yrkesopplæring på snø- og terrengkøyretøy i mange år. Instruktørar, har godkjend utdanning frå UiT (Alta) og NORD Universtitet (Stjørdal). 

Besøk oss på facebook

21.11.19 20:04
Me våknar til dag etter dag med fint vær og gllitrande snø, og me gler oss meir og meir til å kome igang med sesongen.
Les på Facebook
10.11.19 19:06
Etter eit vellukka ATV-kurs for Eidfjord RKH er me veldig klare for at snøen skal legga seg og at me kan finne fram andre typar køyretøy!
Les på Facebook
02.11.19 17:57
Atv kurs for Eidfjord RKH. Takk for invitasjon og kjekt lag.
Les på Facebook
16.10.19 18:40
❄️ SESONGENS DATOAR ❄️ Snøen ligg så vidt på toppane rundt oss, og me har starta oppladninga mot snøskutersesongen!
Les på Facebook
09.06.19 19:19
Dag 2 over og eit vel endt ATV kurs er over.
Les på Facebook