Kompetansesenter for snø- og terrengkjøretøy

Snøskuter - opplæring

Førarkort klasse S - førarkort for snøskuter. 

Ref. vegtrafikklova - Forskrift om trafikkopplæring - Førarprøve. Undervisninga føregår på godkjent øvingsområde på Vossestrand (øvingsområde for Vestlandet), og omfattar min. 17 undervisningstimar teori og praksis. Teoriprøve må avleggjast hjå Statens Vegvesen.

Les mer ...

Datoar - førarkort klasse S

Datoar for opplæring førarkort klasse S - sesongen 2024 er klare!

Send påmelding i skjemaet under. Ta gjerne utgangspunkt i to datoar som kan passe for deg.

Datoane finn du under "Les mer"!

Les mer ...

Andre yrkes- og sikkerheitskurs

Snøfartsverket tilbyr, i tillegg til Førarkort kl. S (snøskuter)- og Yrkes- og sikkerheitsopplæring ATV- / Terrengkøyretøy, og følgjande yrkes- og sikkerheitskurs: HMS Yrkes- / sikkerheitsopplæring Snøskuter, HMS Yrkes- / sikkerheitsopplæring Snøskred-Fare-Redning og HMS Yrkes- / sikkerheitsopplæring Fjellkunnskap.

Les mer ...

Terrengkøyretøy - opplæring

Terrengkøyretøy - ATV, etc. er nyttige maskiner i mange arbeidssituasjoner. Men skal slike køyretøy kunna brukast og nyttast på ein trygg måte, krev det opplæring. Snøfartsverket tilbyr opplæring på forskjellige typar maskiner.

Arbeidstilsynet har og ein del reglar når det gjeld bruk av slike køyretøy.

Les mer ...

Kursdato HMS - Yrkesoppplæring - sikkerheit snøskuter

Me har planlagt to kurs for HMS Yrkesopplæring snøskuter:

- 14. - 15. februar 2024 (FULLTEIKNA) 

- 11. - 12. mars 2024 (FULLTEIKNA)

 Send påmelding i skjemaet under, eller på mail til post@mail.1.snofartsverket.no.co

OBS: ein må ha førarkort klasse S for å gjennomføre dette kurset

Kursdato HMS Yrkesopplæring - sikkerheit terrengkøyretøy/ATV

Planlagde kursdatoar i juni 2024:

6. juni og 10. juni

Send påmelding i skjemaet under.

Har bedrifta di behov for kurs? Ikkje nøl med å ta kontakt!

Kontakt oss

414 43 344
Dugstadfossen 24, 5710 SKULESTADMO
Orgnr 997 035 984

Selskapet har klare krav til kvalitet

Om oss (mal)

Snøfartsverket vart registrert i Brønnøysund i 1994 som ansvarleg selskap (ANS), og i 2011 vart selskapet endra til AS. Selskapet har krav til kvalitet og Snøfartsverket AS har eige KS-system.

Ta kontakt for oss om prisar på kurs.

Snøfartsverket sine instruktørar har solid fjell- og snøskutererfaring, og har drive førarkort- og yrkesopplæring på snø- og terrengkøyretøy i mange år. Instruktørar, har godkjend utdanning frå UiT og NORD Universtitet.